هنر آباد , آموزش نقاشی  , خط تحریری , خوشنویسی , گرافیک

خرید فروش سی دی آموزش نقاشی, خوشنویسی و خط تحریری با خودکار

فروش لوازم تخصصی خوشنویسی و نقاشی

آموزش اتصالات حرف ک و گ در خوشنویسی نستعلیق

آموزش اتصالات حرف ک و گ در خوشنویسی نستعلیق دارای شش شکل است

آموزش اتصالات حرف ک و گ در خوشنویسی نستعلیق

شکل اول

آموزش اتصالات حرف ک و گ در خوشنویسی نستعلیق

از آنجایی که این شکل از ک شبیه به دندانه مایل نوشته میشود آن را ک دندانه ای نامگذاری کرده اند

آموزش اتصالات حرف ک و گ در خوشنویسی نستعلیق آموزش اتصالات حرف ک و گ در خوشنویسی نستعلیق

کاربرد این نوع از اتصال حرف ک قبل از س و ش کشیده است .

آموزش اتصالات حرف ک و گ در خوشنویسی نستعلیق

دقت داشته باشید این شکل با تمام قلم نوشته میشود و مشترک است بین ک ل و دندانه (دندانه کمی کوتاه تر است.)

آموزش اتصالات حرف ک و گ در خوشنویسی نستعلیق

شکل دوم

این نوع از اتصال حرف ک را ک گرد نامیده اند و تحریر آن با سه حرکت و تمام قلم انجام میگیرد.

آموزش اتصالات حرف ک و گ در خوشنویسی نستعلیق

به تصویر دقت کنید

آموزش اتصالات حرف ک و گ در خوشنویسی نستعلیق

در اجرای این اتصال از ک قلم چرخش لطیفی داشته است

در تحریر دومین نوع اتصال اول کلمه حرف ک  قطر قسمت بالا بیشتر از قسمت پایین است.

آموزش اتصالات حرف ک و گ در خوشنویسی نستعلیق

سفیدی وسط ک گرد شبیه به چشم است آموزش اتصالات حرف ک و گ در خوشنویسی نستعلیق و ارتفاع آن سه چهارم عرض زبانه قلم است.آموزش اتصالات حرف ک و گ در خوشنویسی نستعلیق

کاربرد ک گرد قبل از حروفی مانند “الف- ک گ بزرگ الفی – ل” میباشد.

آموزش اتصالات حرف ک و گ در خوشنویسی نستعلیق

در تحریر “ک گرد” بعد از ل بزرگ بهتر است آن را نیم قلم رسم نمایید.

اگر ک گرد قبل از الف یا ک گ بزرگ باشد ارتفاع الف از سمت راست یک و نیم نقطه است و اگر قبل از ل یا ک گ الفی باشد نیم نقطه است .

آموزش اتصالات حرف ک و گ در خوشنویسی نستعلیق

شکل سوم

آموزش اتصالات حرف ک و گ در خوشنویسی نستعلیق

از آنجایی که تحریر این اتصال از ک شبیه ب حرف جـ است آن را ک جیمی نامیده اند .

آموزش اتصالات حرف ک و گ در خوشنویسی نستعلیق آموزش اتصالات حرف ک و گ در خوشنویسی نستعلیق

ک جیمی دقیقا همانند حرف ج و با نیم قلم نوشته میشود

تحریر این نوع از اتصال ک در سه حرکت انجام میشود.

آموزش اتصالات حرف ک و گ در خوشنویسی نستعلیق آموزش اتصالات حرف ک و گ در خوشنویسی نستعلیق

کاربرد اتصال ک جیمی قبل از م به شرط آنکه حرف بعد از میم یکی از حروف “الف -ک گ بزرگ الفی – ل” باشد.

البته در این مورد از شکل 4 و 5 نیز میتوان استفاده کرد و اگر بعد از م کشیده باشد فقط از شکل 4 و 5 استفاده میشود.

آموزش اتصالات حرف ک و گ در خوشنویسی نستعلیق

شکل چهارم

آموزش اتصالات حرف ک و گ در خوشنویسی نستعلیق

این اتصال از حرف ک در اول کلمه را ک الفی نامگذاری کرده اند تحریر این ک شبیه به حرف الف ایت با این تفاوت که مایل نیست.

به تصویر دقت کنید و تفاوت های حرف الف و ک الفی را بررسی نمایید.

آموزش اتصالات حرف ک و گ در خوشنویسی نستعلیق

ک الفی قبل از سایر حروف کاربرد دارد.

آموزش اتصالات حرف ک و گ در خوشنویسی نستعلیق

نکته:

اتصال این شکل به حرف بعد اشکال مختلفی دارد.

جایگاه هر کدام از اشمال را در مثال ها جست جو کنید.

آموزش اتصالات حرف ک و گ در خوشنویسی نستعلیق

شکل پنجم

آموزش اتصالات حرف ک و گ در خوشنویسی نستعلیق

در تحریر این اتصال از حرف ک در اول کلمه شباهت زیادی با حرف د وجود دارد و به دلیل همین شباهت ها این شکل از اتصال ک در اول کلمه را (ک دالی کوچک) نامگذاری کرده اند.

این اتصال در همه مواردی که از شکل چهارم استفاده میشود بجز حرف ی مدور  کاربرد دارد.

دقت داشته باشید قبل از حروف ص ض ط ظ ف ق بزرگ استفاده از این شکل مرسوم و زیبا نست

آموزش اتصالات حرف ک و گ در خوشنویسی نستعلیق

اتصال از این شکل نیز به حرف بعد همانند شکل چهارم اشکال مختلفی دارد

آموزش اتصالات حرف ک و گ در خوشنویسی نستعلیق

شکل ششم

آموزش اتصالات حرف ک و گ در خوشنویسی نستعلیق

تحریر ک و گ دالی با تمام قلم نوشته میشود

آموزش اتصالات حرف ک و گ در خوشنویسی نستعلیق

کاربرد: قبل از ی مدور و ی کشیده

دقت داشته باشید این اتصال مشترک است بین ک گ دندانه ای.

آموزش اتصالات حرف ک و گ در خوشنویسی نستعلیق

نکته :

قبل از ی از دو شکل ک گ استفاده میشود .

آموزش اتصالات حرف ک و گ در خوشنویسی نستعلیق

این فصل از آموزش های خوشنویسی سایت هنر آباد برگرفته از کتاب رموز خوشنویسی نوشته شده توسط سید مهدی محمودی میباشد.

خرید آموزش خط تحریر

 اهمیت هنر خوشنویسی

 نکات مقدماتی در آموزش خوش نویسی

 ساختار تمامی حروف در کلمه

 مراحل نوشتن سر طر و متن

 نکته ها در سطر نویسی

 تمرین سطر نویسی

%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b3%d8%aa%db%8c

ارسال دیدگاه


*

فید مطالب مجله اینترنتی هنر آباد

پیشـنهاد ویژه

  • مدل نقاشی,طرح نقاشی,مدل نقاشی رنگ روغن
  • خط تحریری - اموزش خط تحریری
  • اموزش طراحی - آموزش طراحی با مداد
  • آموزش نقاشی با آبرنگ