هنر آباد , آموزش نقاشی  , خط تحریری , خوشنویسی , گرافیک

خرید فروش سی دی آموزش نقاشی, خوشنویسی و خط تحریری با خودکار

فروش لوازم تخصصی خوشنویسی و نقاشی

آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه

آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه دارای شش شکل مختلف است.

به تصویر دقت کنید، اشکال مختلف ب در وسط کلمه را برای شما به صورت تصویری ارائه داده ایم

آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه (1)

شکل اول

آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه (43)

دندانه شاخص یا دندانه گرد با تمام قلم و یا دو سوم قلم نوشته میشود.

کاربرد: قبل از دندانه “س””ش” “ن بزرگ” “ب-پ-ت بزرگ”

برای تفکیک بین دندانه های متوالی از این دندانه استفاده میشود.

آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه (42)

اگر حروف قبل “ط”ظ” باشد از شکل 4 نیز استفاده میشود.

آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه (41)

شکل دوم

آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه (40)

این دندانه را دندانه موجی نامگذاری کرده و با نیم قلم نوشته میشود.

این نوع از ب در سه اندازه تحریر میشود

کوتاه

آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه (39)

متوسط

آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه (38)

بلند

آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه (37)

کوتاه: قبل از الف “ب””پ””ت””ث”  بزرگ و “ص””ض””ط””ع””ف””ق””ک””گ””ل””و””ه آخر””ی معکوس””دندانه گرد”

آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه (36)

آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه (35)

متوسط

در ابتدای “ب” متصل آخر کلمه

آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه (34)

آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه (33)

بلند

در ابتدای کشیده

آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه (32)

آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه (31)

شکل سوم

آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه (29)

این شکل را دندانه منحنی نامگذاری کرده اند و با نیم قلم نوشته میشود

کاربرد این نوع از ب قبل از “ج””چ””ح””خ””ه وسط””ی دایره ای”

آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه (30)

اندازه حالت های این شکل کمی متفاوت است مثلا قبل از میم مربعی و هـ آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه (27) کوتاه و کوچک است و قبل از ه هفتی  عمودی تر است و در سایر موارد متعادل است.

آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه (23)

شکل چهارم

آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه (22)

دندانه صادی

با سه چهارم قلم نوشته میشود

بعد از ط و ظ در صورتیکه حرف بعدی “ر ژ ز ج چ ح خ م ه وسط ی” نباشد.

آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه (21)

اگر بعد از دندانه کشیده باشداین شکل بزرگ تر میشود.

آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه (20)

دندانه ص ض اکثرا به این شکل نوشته میشود.

آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه (19)

شکل پنجم

آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه (18)

با تمام قلم نوشته میشودو دندانه محدب بامگذاری شده است

آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه (17)

کاربرد این حرف قبل از ر ز ژ میباشد.

آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه (16)

طریقه اتصال حروف به این سه روش است.

آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه (15)

 روش اول

اتصال ط و ظ علاوه بر روش دوم به این روش نیز انجام میشود

آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه (14)

روش دوم

اتصال بقیه حروف منحصرا به این روش است

آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه (12)

روش سوم

اتصال کشیده ها به این روش است.

آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه (11)

شکل ششم

آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه (10)

با تمام قلم  نوشته میشود و آن را دندانه تخت نامگذاری کرده اند

آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه (9)

این شکل مخصوص دندانه ای است که در انتهای کشیده باشد.

اگر بعد از کشیده “ش””س” باشد، انتهای کشیده دندانه اول “ش””س” محسوب میشود.

آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه (8)

دندانه ای که در انتهای کشیده قرار میگیرد 3 شکل دارد.

قبل از ج چ ح خ م ه وسط ی

آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه (7)          آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه (4)

قبل از سایر حروف

آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه (6)        

قبل از “ر ز ژ” از شکل دو نیز استفاده میشود ولی شکل سه زیبا تر است.

آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه (5)          آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه (2)

این فصل از آموزش های خوشنویسی سایت هنر آباد برگرفته از کتاب رموز خوشنویسی نوشته شده توسط سید مهدی محمودی میباشد.

آموزش خوشنویسی نستعلیق

آموزش خوشنویسی نستعلیق

در CD های آموزش خوشنویسی نستعلیق استاد شیرازی در ابتدا توضیحات لازم در مورد وسایل و ملزومات هنر خوشنویسی را میدهند که شامل موارد ذیر می باشد: قلم نی – مرکب – دوات – قلمتراش – قط زن – کاغذ و زیردستی . سپس آموزش اسلوب خوشنویسی و خطاطی به شما آموخته میشود.

جهت سهولت در امر فراگیری آموزش ها به سه بخش مفردات و ترکیبات و قطعات تقسیم شده است که در هر بخش به طور کامل توضیحات و سرمشق ها ارائه شده است.

در این مجموعه جهت افزایش اطلاعات عمومی و شناخت مباحث تئوری خط برای شما عزیزان بخش هايي نیز به عنوان آشنایی با تاریخچه خوشنویسی و مشاهیر و اساتید خوشنویسی در نظر گرفته شده است.

%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b3%d8%aa%db%8c

 

 

ارسال دیدگاه


*

فید مطالب مجله اینترنتی هنر آباد

پیشـنهاد ویژه

  • مدل نقاشی,طرح نقاشی,مدل نقاشی رنگ روغن
  • خط تحریری - اموزش خط تحریری
  • اموزش طراحی - آموزش طراحی با مداد
  • آموزش نقاشی با آبرنگ