هنر آباد , آموزش نقاشی  , خط تحریری , خوشنویسی , گرافیک

خرید فروش سی دی آموزش نقاشی, خوشنویسی و خط تحریری با خودکار

فروش لوازم تخصصی خوشنویسی و نقاشی

آموزش خوشنویسی حرف ن

آموزش خوشنویسی حرف ن در دو بخش متصل و جدا انجام میگیرد در این مطلب ابتدا به آموزش خوشنویسی در حالت جداگانه میپردازیم و سپس به آموزش خوشنویسی اتصالات حرف نون پرداخته میشود.

آموزش خوشنویسی حرف ن

آموزش خوشنویسی حرف ن

تحریر حرف ن با تمام قلم و در دو حرکت نوشته میشود

آموزش خوشنویسی حرف ن

حرکت اول شبیه به الف است

آموزش خوشنویسی حرف ن

حرکت دوم دایره ای است که چرخش لطیفی دارد

آموزش خوشنویسی حرف ن

نقطه نون باید کاملا وسط دایره باشد بگونه ای که چهار نقطه در اطراف او جای بگیرد.

نقطه ن به منزله سیاهی وسط چشم است که اگر در جای خود قرار نگیرد موجب زشتی نون میشود.

آموزش خوشنویسی حرف ن

طرف چپ ن یک تا نیم نقطه از طرف راست پایین تر است.

گود ترین قسمت دایره در گوشه سمت چپ است، بگونه ای که توپ فرضی در آن قسمت متوقف میشود.

چرخشی که در دایره ن است کاملا برعکس چرخش دایره ح است. چون حرکت قلم در ن از راست به چپ است

به تصویر زیر دقت کنید.

آموزش خوشنویسی حرف ن

ن متصل در اول و سط کلمه

ن متصل در وسط کلمه به شکل دندانه ای است و دارای اشکال مختلفی است که در بخش حرف ب گذشت

آموزش خوشنویسی حرف ن

هنر جویان عزیزی که قصد مرور تحریر حرف ب در وسط کلمه را دارند میتوانند به مطلب آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه مراجعه کنند.

 

آموزش خوشنویسی حرف ن در آخر کلمه

این اتصال در دو حرکت انجام میشود.

حرکت اول با نوک قلم است

آموزش خوشنویسی حرف ن

حرکت دوم همان دایره ن است که در اول متن به شرح آن پرداختیم.

آموزش خوشنویسی حرف ن

آموزش خوشنویسی حرف ن

اتصال همه حروف ب ن به یک شکل است و با نیم قلم انجام میشود بجز کشیده که با تمام قلم نوشته میشود.

آموزش خوشنویسی حرف ن

دایره حرف ن با هیمن اندازه و کیفیت مشترک است که بین حروف س-ش-ص-ض-ق-ل

آموزش خوشنویسی حرف ن

 

این فصل از آموزش های خوشنویسی سایت هنر آباد برگرفته از کتاب رموز خوشنویسی نوشته شده توسط سید مهدی محمودی میباشد.

آمورش خوشنویسی نستعلیق

آموزش خوشنویسی نستعلیق

در CD های آموزش خوشنویسی نستعلیق استاد شیرازی در ابتدا توضیحات لازم در مورد وسایل و ملزومات هنر خوشنویسی را میدهند که شامل موارد ذیر می باشد: قلم نی – مرکب – دوات – قلمتراش – قط زن – کاغذ و زیردستی . سپس آموزش اسلوب خوشنویسی و خطاطی به شما آموخته میشود.

جهت سهولت در امر فراگیری آموزش ها به سه بخش مفردات و ترکیبات و قطعات تقسیم شده است که در هر بخش به طور کامل توضیحات و سرمشق ها ارائه شده است.

در این مجموعه جهت افزایش اطلاعات عمومی و شناخت مباحث تئوری خط برای شما عزیزان بخش هايي نیز به عنوان آشنایی با تاریخچه خوشنویسی و مشاهیر و اساتید خوشنویسی در نظر گرفته شده است.

%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b3%d8%aa%db%8c

 

 

ارسال دیدگاه


*

فید مطالب مجله اینترنتی هنر آباد

پیشـنهاد ویژه

  • مدل نقاشی,طرح نقاشی,مدل نقاشی رنگ روغن
  • خط تحریری - اموزش خط تحریری
  • اموزش طراحی - آموزش طراحی با مداد
  • آموزش نقاشی با آبرنگ