هنر آباد , آموزش نقاشی  , خط تحریری , خوشنویسی , گرافیک

خرید فروش سی دی آموزش نقاشی, خوشنویسی و خط تحریری با خودکار

فروش لوازم تخصصی خوشنویسی و نقاشی

آموزش خوشنویسی فارسی

آموزش خوشنویسی فارسی تحریر حرف ی

حرف ی به دو صورت جدا و متصل نوشته میشود

ابتدا به آموزش خوشنویسی حرف ی به صورت جدا میپردازیم

آموزش خوشنویسی فارسی تحریر حرف ی

تحریر حرف ی در حالت جداگانه به دو شکل انجام میشود.

آموزش خوشنویسی فارسی تحریر حرف ی

شکل اول

ی مدور نام گذاری شده و با تمام قلم در سه حرکت نوشته میشود.

آموزش خوشنویسی فارسی تحریر حرف ی

گود ترین قسمت دایره گوشه سمت چپ است و توپ فرضی در آنجا متوقف میشود.

نکته: دایره ی نیم نقطه از دایره ن گود تر است.

حرکت اول “ی” بگونه ای است که تقریبا میتواند به طور معکوس دایره ای را تکشیل بدهد.

آموزش خوشنویسی فارسی تحریر حرف ی

حرکت اول قلم کمی مایلتر قرار میگیرد

آموزش خوشنویسی فارسی تحریر حرف ی

حرکت دوم شبیه به نقطه است

آموزش خوشنویسی فارسی تحریر حرف ی

حرکت سوم دایره است که با چرخش لطیفی تحریر میشود.

آموزش خوشنویسی فارسی تحریر حرف ی

 

به چرخشها در تحریر حرف ی توجه کنید

آموزش خوشنویسی فارسی تحریر حرف ی

شکل دوم

آموزش خوشنویسی فارسی تحریر حرف ی

این شکل از تحریر حرف ی در حالت جداگانه ی معکوس یا کشیده نامگذاری شده و با دو حرکت نوشته میشود.

حرکت اول: با نیم قلم انجام میشود و طول آن به اندازه سه نقطه است.

آموزش خوشنویسی فارسی تحریر حرف ی

حرکت دوم با تمام قلم نوشته میشود و 9 الی 11 نقطه طول دارد.

آموزش خوشنویسی فارسی تحریر حرف ی

حرکت دوم سه ویژگی دارد.

انتهای آن از ابتدایش بالاتر است

آموزش خوشنویسی فارسی تحریر حرف ی

دور بسیار ملایم و ظریفی دارد (همانند زیر شکم ماهی)

انتهای آن به واسطه چرخش ظریفی که قلم میکند کمی نازکتر از ابتدای آن است.

آموزش خوشنویسی فارسی تحریر حرف ی

نکته:

اگر انتهای ی کشیده با حرکت طبیعی قلم گرد نشد میتوان آن را با نوک قلم گرد کرد.

آموزش خوشنویسی فارسی تحریر حرف ی

اگر طول ی کشیده نه نقطه باشد انتهایش نیم نقطه بالاتر از ابتدای آن است و اگر یازده باشد حدودا یک نقطه بالاتر است و اگر بیشتر از 11 نقطه باشد به همان میزان بالاتر میرود.

طول ی میتواند به اقتضای ترکیب بیستر از 11 نقطه باشد.

 

ی متصل در اول و و وسط کلمه

اتصال ی در اول و وسط کلمه به شکل دندانه ای است که اشکال مختلفی دارد

آموزش خوشنویسی فارسی تحریر حرف ی

این اشکال همه در مطلب آموزش تحریر حرف ب در وسط کلمه به صورت کامل شرح داده شده است.

ی متصل در آخر کلمه

اتصالات ی در آخر کلمه به دو شکل ی مدور و ی معکوس انجام میشود

آموزش خوشنویسی فارسی تحریر حرف ی

شکل اول:

آموزش خوشنویسی فارسی تحریر حرف ی

تحریر این شکل از حرف ی همانند ی جدا است و اتصالات آن به سه شکل انجام میشود.

آموزش خوشنویسی فارسی تحریر حرف ی

نوع اول:

آموزش خوشنویسی فارسی تحریر حرف ی

این حرکت با تمام قلم است و حرکت قلم نیز از پهلو است.

آموزش خوشنویسی فارسی تحریر حرف ی

اتصال حروف ف و ق در اول کلمه ک گ دالی و دندانه های اول کلمه به این شکل انجام میشود.

آموزش خوشنویسی فارسی تحریر حرف ی

نوع دوم

آموزش خوشنویسی فارسی تحریر حرف ی

اتصال ل و ک گ الفی به این شکل است و اجرای آن به این صورت است که در انتهای الف بلافاصله ی نوشته میشود.

آموزش خوشنویسی فارسی تحریر حرف ی

نوع سوم

آموزش خوشنویسی فارسی تحریر حرف یآموزش خوشنویسی فارسی تحریر حرف ی

اتصال سایر حروف به این شکل است و با نیم و نوک قلم اجرا میشود.

آموزش خوشنویسی فارسی تحریر حرف ی

شکل دوم

آموزش خوشنویسی فارسی تحریر حرف ی

شکا دوم همانند ی جدا است با این تفاوت که اندازه اش باید متناسب با اندازه حروفی باشد که به او متصل شده است و باید از نظر اندازه جوابگو باشد.

مثلا در کلمه آموزش خوشنویسی فارسی تحریر حرف ی 9 تا 11 نقطه کفایت میکند.

اما در کلماتی مثل آموزش خوشنویسی فارسی تحریر حرف ی  که کلماتی بزرگ هستند باید طول کشش ی به اندازه ای باشد که تعادل حفظ شود و جوابگوی بزرگی کلمه باشد و اندازه خاصی ندارد.

 

آموزش خوشنویسی فارسی تحریر حرف ی

این فصل از آموزش های خوشنویسی سایت هنر آباد برگرفته از کتاب رموز خوشنویسی نوشته شده توسط سید مهدی محمودی میباشد.

______________________________________________________________________

خرید آموزش خوش نویسی نستعلیق

آموزش خوشنویسی نستعلیق

شکل واقعی پکیج دریافتی آموزش خوشنویسی نستعلیق

مقدمه ای بر خط نستعلیق

ابزار و ادوات مورد نیاز برای خطاطی

آموزش اتصالات حروف در خط نستعلیق

آموزش حروف الفبا

آموزش قواعد سطر نویسی و بیت نویسی

%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b3%d8%aa%db%8c

 

ارسال دیدگاه


*

فید مطالب مجله اینترنتی هنر آباد

پیشـنهاد ویژه

  • مدل نقاشی,طرح نقاشی,مدل نقاشی رنگ روغن
  • خط تحریری - اموزش خط تحریری
  • اموزش طراحی - آموزش طراحی با مداد
  • آموزش نقاشی با آبرنگ