هنر آباد , آموزش نقاشی  , خط تحریری , خوشنویسی , گرافیک

خرید فروش سی دی آموزش نقاشی, خوشنویسی و خط تحریری با خودکار

فروش لوازم تخصصی خوشنویسی و نقاشی

آموزش خوشنویسی مبتدی حرف ح اتصال وسط کلمه

آموزش خوشنویسی مبتدی حرف ح اتصال وسط کلمه به دو شکل کلی شرح داده میشود.

در تصویر زیر اتصالات حرف ح در وسط کلمه نمایش داده شده است.

آموزش خوشنویسی مبتدی حرف ح اتصال وسط کلمه (4)

شکل اول

آموزش خوشنویسی مبتدی حرف ح اتصال وسط کلمه

این شکل با نیم قلم نوشته میشود و ح محدب نامگذاری شده است

کاربرد این حرف قبل از “ج چ ح خ ر ز ژ م هـ ـهـ ی و ی کشیده بزرگ

آموزش خوشنویسی مبتدی حرف ح اتصال وسط کلمه (3)

قسمت زیر این شکل با نوک قلم نوشته میشود بجز در اتصال ب رزژ که با تمام قلم است و سر قلم متمایل به سمت راست و کمی متمایل تر قرار میگیرد.

شکل دوم

آموزش خوشنویسی مبتدی حرف ح اتصال وسط کلمه

این شکل از اتصالات ح با نیم قلم نوشته میشود و ح مسطح نامگذاری شده است

تحریر این حرف به سه نوع انجام میشود

آموزش خوشنویسی مبتدی حرف ح اتصال وسط کلمه

نوع اول مایل به سمت بالا

آموزش خوشنویسی مبتدی حرف ح اتصال وسط کلمه

تحریر این حرف با نیم قلم صورت میگیرد و اندازه این نوع یک و نیم نقطه است.

کاربرد این حرف قبل از “الف، د، ذ، ک، گ بزرگ و کوچک الفی ، ل، ه آخر ، دندانه گرد”

آموزش خوشنویسی مبتدی حرف ح اتصال وسط کلمه

آموزش خوشنویسی مبتدی حرف ح اتصال وسط کلمه

اتصال این نوع به حرف بعد با تمام قلم است  بجز اتصال به حرف ل بزرگ که با نیم قلم است.

آموزش خوشنویسی مبتدی حرف ح اتصال وسط کلمه

نوع دوم مسطح

آموزش خوشنویسی مبتدی حرف ح اتصال وسط کلمه

تحریر این حرف نیز با نیم قلم انجام میشود و کاملا مسطح است

کاربرد این نوع از اتصال حرف ح قبل از”ب،پ،ت،س،ش،ص،ض،ع،غ،ف،ق، ک،گ کوچک دالی و گرد، ه هفتی ، و ، ن دندانه غیز گرد.

آموزش خوشنویسی مبتدی حرف ح اتصال وسط کلمه

اندازه این نوع یک نیم نقطه است آموزش خوشنویسی مبتدی حرف ح اتصال وسط کلمه و اتصالش به حرف بعد حالات مختلفی دارد و با نوک یا نصف قلم است

آموزش خوشنویسی مبتدی حرف ح اتصال وسط کلمه

نوع سوم کمی بلند تر و مایل به سمت پایین

آموزش خوشنویسی مبتدی حرف ح اتصال وسط کلمه

بلند تر و مایل تر به سمت پایین و با نیم قلم نوشته میشود

آموزش خوشنویسی مبتدی حرف ح اتصال وسط کلمه

اندازه این نوع از اتصال دو نقطه است و تنها کاربرد آن قبل از کشیده ها است.

آموزش خوشنویسی مبتدی حرف ح اتصال وسط کلمه

این فصل از آموزش های خوشنویسی سایت هنر آباد برگرفته از کتاب رموز خوشنویسی نوشته شده توسط سید مهدی محمودی میباشد

آموزش خوشنویسی نستعلیق

آموزش خوشنویسی نستعلیق

در CD های آموزش خوشنویسی نستعلیق استاد شیرازی در ابتدا توضیحات لازم در مورد وسایل و ملزومات هنر خوشنویسی را میدهند که شامل موارد ذیر می باشد: قلم نیمرکبدواتقلمتراشقط زنکاغذ و زیردستی خوشنویسی . سپس آموزش اسلوب خوشنویسی و خطاطی به شما آموخته میشود.

جهت سهولت در امر فراگیری آموزش ها به سه بخش مفردات و ترکیبات و قطعات تقسیم شده است که در هر بخش به طور کامل توضیحات و سرمشق ها ارائه شده است.

در این مجموعه جهت افزایش اطلاعات عمومی و شناخت مباحث تئوری خط برای شما عزیزان بخش هايي نیز به عنوان آشنایی با تاریخچه خوشنویسی و مشاهیر و اساتید خوشنویسی در نظر گرفته شده است.

%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b3%d8%aa%db%8c

 

ارسال دیدگاه


*

فید مطالب مجله اینترنتی هنر آباد

پیشـنهاد ویژه

  • مدل نقاشی,طرح نقاشی,مدل نقاشی رنگ روغن
  • خط تحریری - اموزش خط تحریری
  • اموزش طراحی - آموزش طراحی با مداد
  • آموزش نقاشی با آبرنگ