هنر آباد , آموزش نقاشی  , خط تحریری , خوشنویسی , گرافیک

خرید فروش سی دی آموزش نقاشی, خوشنویسی و خط تحریری با خودکار

فروش لوازم تخصصی خوشنویسی و نقاشی

آموزش خوشنویسی م متصل در وسط کلمه

آموزش خوشنویسی م متصل در وسط کلمه در سه شکل میم مربعی ، میم گرد یا میم کشکولی و م دم اسبی انجام میشود

خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف م

شکل اول

آموزش خوشنویسی م متصل در وسط کلمه

این شکل میم  مربعی نامیده شده است و تحریر آن با سه حرکت انجام میشود.

دو حرکت اول با نیم قلم

آموزش خوشنویسی م متصل در وسط کلمه آموزش خوشنویسی م متصل در وسط کلمه

حرکت دوم با نیم قلم و نوک قلم اجرا میشود.

آموزش خوشنویسی م متصل در وسط کلمه

کاربرد این حرف قبل از همه حروف و دندانه ها و کشیده ها است .

آموزش خوشنویسی م متصل در وسط کلمه

این شکل قبل از “رزژ” با تمام قلم نوشته میشود.

آموزش خوشنویسی م متصل در وسط کلمه

اتصال این شکل به حرف بعد به اشکال مختلفی انجام میشود.

آموزش خوشنویسی م متصل در وسط کلمه

شکل دوم

آموزش خوشنویسی م متصل در وسط کلمه

این شکل را میم گرد و یا میم کشکولی نامیده اند تشابه این شکل به کشکول درویشان بسیار شبیه است.

آموزش خوشنویسی م متصل در وسط کلمه

تحریر این حرف با تمام قلم و با دو حرکت نوشته میشود.

بیشترین قسمت حرکت دوم از روی حرکت اول میگذرد.

آموزش خوشنویسی م متصل در وسط کلمه

میتوان این قسمت را با نوک قلم گرد کرد.

آموزش خوشنویسی م متصل در وسط کلمه

کاربرد این حرف قبل از حروف “الف- د-ذ-ک-گ بزرگ و الفی-ل-دندانه گرد – ه آخر ” است و علاوه بر این شکل از شکل اول نیز میتوان استفاده کرد.

آموزش خوشنویسی م متصل در وسط کلمه

قبل از ل بزرگ با نیم قلم نوشته میشود

آموزش خوشنویسی م متصل در وسط کلمه

پس قبل از حروف مذکور از دو شکل استفاده میشود.

آموزش خوشنویسی م متصل در وسط کلمه

شکل سوم:

آموزش خوشنویسی م متصل در وسط کلمه

این شکل با تمام قلم و در دو حرکت نوشته میشود و به دلیل شباهت این حرف به دم اسب این شکل از اتصال از حرف م ، “م دم اسبی” نام گذاری شده است.

آموزش خوشنویسی م متصل در وسط کلمه

حرکت اول شبیه به اول د است

آموزش خوشنویسی م متصل در وسط کلمه

حرکت دوم شبیه به حرکت اول ک گ گرد است.

آموزش خوشنویسی م متصل در وسط کلمه

کاربرد این حرف در انهای کشیده ها است.

آموزش خوشنویسی م متصل در وسط کلمه

اگر بعد از م حروفی چون “ح ج چ خ هـ” باشد حرکت دوم کمی بلند تر نوشته میشود.

آموزش خوشنویسی م متصل در وسط کلمه

اگر چه این شکل مخصوص انتهای کشیده است اما به صورت نیم قلم در بعضی جاها قابل استفاده است.

آموزش خوشنویسی م متصل در وسط کلمه

اتصال این شکل به حروف “الف-رزژ-دذ-ک گ بزرگ الفی – ل کوچک – ه آخر – دندانه گرد” با تمام قلم است.

آموزش خوشنویسی م متصل در وسط کلمه

و به حروف دیگر با نوک یا نیم قلم وصل شده و دارای اشکال مختلفی است.

آموزش خوشنویسی م متصل در وسط کلمه

 

این فصل از آموزش های خوشنویسی سایت هنر آباد برگرفته از کتاب رموز خوشنویسی نوشته شده توسط سید مهدی محمودی میباشد.

خرید آموزش خط تحریر

 اهمیت هنر خوشنویسی

 نکات مقدماتی در آموزش خوش نویسی

 ساختار تمامی حروف در کلمه

 مراحل نوشتن سر طر و متن

 نکته ها در سطر نویسی

 تمرین سطر نویسی

%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b3%d8%aa%db%8c

ارسال دیدگاه


*

فید مطالب مجله اینترنتی هنر آباد

پیشـنهاد ویژه

  • مدل نقاشی,طرح نقاشی,مدل نقاشی رنگ روغن
  • خط تحریری - اموزش خط تحریری
  • اموزش طراحی - آموزش طراحی با مداد
  • آموزش نقاشی با آبرنگ