هنر آباد , آموزش نقاشی  , خط تحریری , خوشنویسی , گرافیک

خرید فروش سی دی آموزش نقاشی, خوشنویسی و خط تحریری با خودکار

فروش لوازم تخصصی خوشنویسی و نقاشی

آموزش خوشنویسی گام به گام

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

س به دو شکل دندانه دار و کشیده تحریر میشود.

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

س و ش دندانه دار دارای دو صرت جدا و متصل است.

ش دندانه دار جدا با چهار حرکت نوشته میشود.

حرکت اول و دوم  دندانه  ای است تیز همانند دندانه های شانه و به همین جهت به دندانه شانه ای معروف است و با نیم قلم نوشته میشود و به سمت پایین شیب دارد.

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

حرکت سوم با نوک قلم انجام میشود.

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

حرکت چهارم: دایره ای است همانند دایره ن با همان خصوصیات و چرخش لطیفی که قلم دارد.

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

به نکات زیر در تحریر حرف س دقت نمایید.

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

دندانه دوم پایین تر از دندانه اول است.

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

گود ترین قسمت دایره گوشه سمت چپ است بگونه ای که توپ خیالی آنجا متوقف میشود.

میتوان حرکت سه و چهار را با یک حرکت نوشت.

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

س دندانه دار متصل در اول و وسط کلمه

تذکر:

دندانه های س ش در اول وسط کلمه کاملا همانند هم هستند و تابع یک قانون میباشند.

س و ش سه دندانه  دارد.

دندانه اول دو شکل دارد.

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

شکل اول

دندانه شانه ای میباشد و با نیم قلم نوشته میشود

کاربرد

این دندانه تیز است و زمانی به کار میرود که دندانه دوم هم تیز باشد.

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

این دندانه شبیه دندانه های شانه است.

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

 

شکل دوم

تحریر این حرف با نیم قلم انجام میشود و دندانه پله ای نام گذاری شده است.

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

کاربرد این شکل قبل از دندانه موجی است

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

 

دندانه دوم

این دندانه خود به تنهایی سه شکل مجزا دارد.

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

شکل اول

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

این شکل تیز است و زمانی بکار میرود که دندانه سوم هم نیز میباشد.

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف سآموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

شکل دوم

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

دندانه پله ای با نیم قلم تحریر میشود.

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

کاربرد قبل از دندانه موجی بکار میرود.

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

شکل سوم

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

این شکل دندانه موجی با نیم قلم نوشته میشود و شبیه موج دریاست.

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

کاربرد: دندانه دوم در سه مورد به این شکل نوشته میشود.

1- قبل از رزژ در اول کلمه آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س اما در وسط کلمه هر دو دندانه شانه ای است.آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

 

قبل از کشیده ها

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

قبل از دندانه گرد

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

دندانه سوم 7 شکل دارد.

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

شکل اول

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

با تمام قلم نوشته میشود و قبل از رزژ به کار میرود این دندانه را دندانه محدب نامگذاری میکنند.

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

شکل دوم

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

دندانه شانه ای نام برده شده است و با نیم قلم نوشته میشود.

کاربرد:

قبل از حروف ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ دالی و گرد و نیم گرد ن و “دندانه شکل اول”

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

شکل سوم

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

این دندانه دندانه شاخص (گرد) نامگذاری شده است و قبل از س ش دندانه دار بکار برده میشود.

تحریر این دندانه با دو سوم قلم انجام میشود.

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

شکل چهارم

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

این شکل با نیم قلم نوشته میشود و دندانه پله ای نامیده میشود

کاربرد این نوع از دندانه قبل از دندانه موجی و دندانه شکل هفتم

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

شکل پنجم

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

این دندانه دندانه موجی نامگذاری شده است و با نیم قلم تحریر میشود.

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

این نامگذاری بر اساس شباهت دندانه با امواج دریا انجام گرفته است

کاربرد این حرف قبل از حروف الف ب پ ت ث د ذ ک گ بزرگ الفی ل ه آخر ، دندانه گرد میباشد.

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

شکل ششم

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

دندانه موجی بلند که با نیم قلم نوشته میشود

این دندانه قبل از ی معکوس و  س ش کشیده نوشته میشود.

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

شکل هفتم

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

دندانه منحنی

بانیم قلم نوشته میشود و کاربرد آن قبل از ج چ ح خ م ه وسط ی (دایره ای)

این شکل از دندانه دارای سه اندازه کوچک متوسط و بلند است.

کوتاه: قبل از ه و میم مربعی

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

بلند قبل از ج چ ح خ و ه دو چشم

متوسط: قبل از ی م ه هفتی

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

به تصویر زیر دقت نمایید و آنها را با هم مقایسه کنید

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

این شکل از نظر جهت حرکت متناسب با حرف بعد است

س متصل در آخر کلمه

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

س متصل در آخر کلمه کاملا همانند س ش جدا است با همان خصوصیات و توضیحاتی که ابتدای مطلب به آن پرداختیم .

آموزش خوشنویسی گام به گام تحریر حرف س

این فصل از آموزش های خوشنویسی سایت هنر آباد برگرفته از کتاب رموز خوشنویسی نوشته شده توسط سید مهدی محمودی میباشد.

خرید آموزش خط تحریر

 اهمیت هنر خوشنویسی

 نکات مقدماتی در آموزش خوش نویسی

 ساختار تمامی حروف در کلمه

 مراحل نوشتن سر طر و متن

 نکته ها در سطر نویسی

 تمرین سطر نویسی

جهت خرید محصول آموزش خط تحریری بر روی دکمه زیر کلیک نماید

%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b3%d8%aa%db%8c

 

ارسال دیدگاه


*

فید مطالب مجله اینترنتی هنر آباد

پیشـنهاد ویژه

  • مدل نقاشی,طرح نقاشی,مدل نقاشی رنگ روغن
  • خط تحریری - اموزش خط تحریری
  • اموزش طراحی - آموزش طراحی با مداد
  • آموزش نقاشی با آبرنگ