هنر آباد , آموزش نقاشی  , خط تحریری , خوشنویسی , گرافیک

خرید فروش سی دی آموزش نقاشی, خوشنویسی و خط تحریری با خودکار

فروش لوازم تخصصی خوشنویسی و نقاشی

جایگاه حروف و کلمات بر خط کرسی

جایگاه حروف و کلمات بر خط کرسی عبارت است از جایگاه حروف و کلمات نسبت به خط زمینه.

خط زمینه یا خط کرسی عبارت است از خط افقی که کلمات و حروف روی آن مینشیند و ترسیم آن لازم است.

جایگاه حروف و کلمات بر خط کرسی

خط زمینه را باید با مداد کمرنگ ترسیم کرد که قابل پاک شدن باشد.

همه حروف و کلمات باید روی خط زمینه قرار بگیرند جز در چهار مورد

جایگاه حروف و کلمات بر خط کرسی

1- دوایر:

کلیه دوایر معمولا حدود  1/5 نقطه از خط زمینه پایین می آیند.

جایگاه حروف و کلمات بر خط کرسی

گاهی ممکن است دایره متصل در آخر کلمات بزرگ بیشتر زیر قرار بگیرد تا کلمه از سطر بالا نزند.

جایگاه حروف و کلمات بر خط کرسی

2- میم

دم میم همیشه زیر خط زمینه قرار می گیرد اما در کلمات بزرگ قسمت بیشتری از میم زیر خط می رود.

جایگاه حروف و کلمات بر خط کرسی

در کلمه قسمت بیشتری از حرف م زیر خط زمینه  آمده است چون کلمه بزرگ است.

 

3- ر شمشیری

حدود یک نقطه از ر شمشیری زیر زمینه قرار می گیرد مگر در انتهای کلمات بزرگ قسمت بیشتری از آن زیر خط می آید.

جایگاه حروف و کلمات بر خط کرسی

در کلمات جایگاه حروف و کلمات بر خط کرسیبه خاطر بزرگی کلمه قسمت بیشتری از ر زیر خط آمده است

4- الف

در بین حروف الفبا فقط از این ویژگی را دارد که از نظر کرسی آزاد است و به مقتضای حرف قبل و بعد می تواند روی خط زمینه یا بالا یا پایین تر از آن قرار بگیرد.

جایگاه حروف و کلمات بر خط کرسی

جایگاه حروف در خط زمینه

جایگاه حروف و کلمات بر خط کرسی

موارد سه گانه ای که حرف زیر خط زمینه می‌آید در مصر زیر وجود دارد.

جایگاه حروف و کلمات بر خط کرسی

فاصله بین حروف و کلمات

رعایت فاصله بین حروف و کلمات و یکنواختی آن تضمین کننده زیبایی خط است.

پس بنابراین باید دو چیز را در نظر گرفت

1-رعایت فاصله  2-یکنواختی فاصله

جایگاه حروف و کلمات بر خط کرسی

فاصله بین حروف و کلمات هم کرسی

کلمات و حروفی که در یک کرسی در پی هم می آیند حدود یک نقطه همان قلم با هم فاصله دارند.

جایگاه حروف و کلمات بر خط کرسی

اگر انتهای کلمه قبل یا ابتدای کلمه بعد نازکی و ضعف باشد تا حد اتصال می توانند به هم نزدیک شوند

جایگاه حروف و کلمات بر خط کرسی

موارد علامت زده شده تا حد اتصال به هم نزدیک شده اند.

فاصله بین حروف و کلمات سوار شده

اگر دو حرف یا دو کشیده بر هم سوار شوند از یک نقطه نزدیک تر  و ار یک و نین نقطه دور تر نباید باشند.

جایگاه حروف و کلمات بر خط کرسی

گاه  ممکن است برحسب اقتضا یا موانعی فاصله زیاد تر شود

جایگاه حروف و کلمات بر خط کرسی

اما اگر کلمات یا حروف غیر کشیده روی هم قرار بگیرند حدود یک نقطه با هم فاصله دارند .

جایگاه حروف و کلمات بر خط کرسی

البته اگر با تیزی و نازکی به هم برخورد کنند تا حد اتصال می‌توانند به هم نزدیک شوند.

جایگاه حروف و کلمات بر خط کرسی

جایگاه حروف و کلمات بر خط کرسی

همان فاصله ای که بین کلمات است بین حروف یک کلمه هم هست مثلا همان فاصله ای که بین کلمات در جمله جایگاه حروف و کلمات بر خط کرسی  است بین حروف کلمات آن نیز هست.

این فصل از آموزش های خوشنویسی سایت هنر آباد برگرفته از کتاب رموز خوشنویسی نوشته شده توسط سید مهدی محمودی میباشد.

خرید آموزش خط تحریر

 اهمیت هنر خوشنویسی

 نکات مقدماتی در آموزش خوش نویسی

 ساختار تمامی حروف در کلمه

 مراحل نوشتن سر طر و متن

 نکته ها در سطر نویسی

 تمرین سطر نویسی

%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b3%d8%aa%db%8c

 

ارسال دیدگاه


*

فید مطالب مجله اینترنتی هنر آباد

پیشـنهاد ویژه

  • مدل نقاشی,طرح نقاشی,مدل نقاشی رنگ روغن
  • خط تحریری - اموزش خط تحریری
  • اموزش طراحی - آموزش طراحی با مداد
  • آموزش نقاشی با آبرنگ