هنر آباد , آموزش نقاشی  , خط تحریری , خوشنویسی , گرافیک

خرید فروش سی دی آموزش نقاشی, خوشنویسی و خط تحریری با خودکار

فروش لوازم تخصصی خوشنویسی و نقاشی

خوشنویسی با قلم حرف ع

خوشنویسی با قلم حرف ع دارای دو صورت جدا و متصل است

ع جدا با چهار حرکت نوشته  میشود که ما در این مطلب همه چهار حرکت را به صورت خوشنویسی تصویری به شما آموزش میدهیم

خوشنویسی با قلم حرف ع

حرکت اول از چپ به راست و با نوک قلم انجام میشود

خوشنویسی با قلم حرف ع

حرکت دوم با دو سوم قلم انجام میشود

خوشنویسی با قلم حرف ع

حرکت سوم با نوک قلم است.

خوشنویسی با قلم حرف ع

حرکت چهارم با تمام قلم نوشته میشود و دارای چرخشی لطیف است همانند حرف ح

خوشنویسی با قلم حرف ع

امکان دارد که حرف ع با سه حرکت نوشته شود و دایره آن با یک حرکت انجام شود. به این صورت که قلم به پهلو حرکت کند و در حرکت دایره ای خود در پایین دایره به نهایت ضخامت برسد.

حرکت اول با نوک قلم

خوشنویسی با قلم حرف ع

حرکت دوم قلم با دو سوم قلم انجام میشود.

خوشنویسی با قلم حرف ع

حرکت سوم با نوک قلم

خوشنویسی با قلم حرف ع

حرکت چهارم با تمام قلم صورت میگیرد.

خوشنویسی با قلم حرف ع

هنرجویان عزیز دقت داشته باشید سفیدی درون دایره ع شبیه تخم مرغ است و پنج نقطه در او جای میگیرد.

خوشنویسی با قلم حرف ع

ع متصل در اول کلمه

تحریر حرف ع در اول کلمه دو شکل دارد

خوشنویسی با قلم حرف ع

 

شکل اول

خوشنویسی با قلم حرف ع

این شکل را به دلیل شباهت به عدد چهار (ع چهاری) نامگذاری کرده اند و تحریر آن با سه حرکت انجام میشود

خوشنویسی با قلم حرف ع

حرکت اول  با نوک قلم

خوشنویسی با قلم حرف ع

حرکت دوم با تمام قلم

خوشنویسی با قلم حرف ع

حرکت سوم با تمام قلم است و از روی حرکت 2 میگذرد.

خوشنویسی با قلم حرف ع

کاربرد این نوع از عین قبل از الف- دذ – ک گ بزرگ الفی – ل – ه آخر – دندانه گرد میباشد.

خوشنویسی با قلم حرف ع

در کلماتی همچون  خوشنویسی با قلم حرف ع   که لام و کاف مستقیما به ی معکوس متصل میشود فاصله ع تا لام و کاف کمی بیشتر از سایر موارد است تا با ی هماهنگ تر باشد.

تصاویر نوشته شده از علی را با هم مقایسه کنید

خوشنویسی با قلم حرف ع

نکته:

ع به ل بزرگ با نیم قلم وصل میشود.

شکل دوم

خوشنویسی با قلم حرف ع

این شکل ع را ع ششی نامگذاری کردند زیرا شباهت زیادی به عدد شش دارد.

خوشنویسی با قلم حرف ع

قبل از سایر حروف و قبل از دندانه ها و کشیده ها این شکل همانند سر ع جداست و با سه حرکت نوشته میشود .

خوشنویسی با قلم حرف ع

حرکت اول با نوک قلم انجام میشود

خوشنویسی با قلم حرف ع

حرکت دوم با دو سوم قلم انجام میشود .

خوشنویسی با قلم حرف ع

حرکت سوم که ع را به حرف بعد متصل میکند به اشکال مختلفی است.

خوشنویسی با قلم حرف ع

 

خوشنویسی با قلم حرف ع

 

به تصویر دقت کنید همه این اشکال با نوک قلم اجرا میشود بجز در اتصال رزژ و کشیده ها که با تمام قلم است و سر قلم مایلتر قرار میگیرد.

 

خوشنویسی با قلم حرف ع  خوشنویسی با قلم حرف ع

ع متصل در وسط کلمه

خوشنویسی با قلم حرف ع

این اتصال از حرف ع تنها یک شکل دارد و با دو حرکت نوشته میشود.

خوشنویسی با قلم حرف ع

حرکت اول با نیم قلم نوشته میشود

خوشنویسی با قلم حرف ع

حرکت دوم با دو سوم قلم انجام میشود .

خوشنویسی با قلم حرف ع

باید ع به حالت ایستاده نوشته شود خوشنویسی با قلم حرف عو شبیه به سر عقاب است.

خوشنویسی با قلم حرف ع

 

اتصال ـعـ به حروف الف دذکگ برگ الفی رز ل کوچک  ه آخر   دندانه گرد و کشیده ها با تمام قلم انجام میشود.

خوشنویسی با قلم حرف ع

اتصال این حرف ب ل بزرگ با نیم قلم است و اتصال کشیده ب رزژ با تمام قلم است و سر قلم مایل قرار میگیرد.

خوشنویسی با قلم حرف ع

اتصال به سایر حروف همانند ع ششی دارای اشکال مختلف و متناسب با حرف بعد است و با نوک یا نیم قلم انجام میشود.

خوشنویسی با قلم حرف ع

هنرجویان عزیز به تصویر دقت کنید

جایگاه هر کدام از اشکال با مثال ها مشخص شده است.

خوشنویسی با قلم حرف ع

ع متصل در آخر کلمه

خوشنویسی با قلم حرف ع خوشنویسی با قلم حرف ع

سر آن شبیه ع وسط است و دایره اش شبیه دایره ع غ جدا است و با چهار حرکت نوشته میشود.

 

1 نیم قلم

خوشنویسی با قلم حرف ع

2 دو سوم قلم

خوشنویسی با قلم حرف ع

3 نوک قلم

خوشنویسی با قلم حرف ع

4 تمام قلم

خوشنویسی با قلم حرف ع

 

خوشنویسی با قلم حرف ع

نکته :

ع و غ متصل در اول و وسط کلمه را در بعضی موارد که زیبایی خاصی دارد میتوان به شکل ع غ آخر نوشت.

خوشنویسی با قلم حرف ع

این فصل از آموزش های خوشنویسی سایت هنر آباد برگرفته از کتاب رموز خوشنویسی نوشته شده توسط سید مهدی محمودی میباشد.

آموزش خوشنویسی نستعلیق

آموزش خوشنویسی نستعلیق

در CD های آموزش خوشنویسی نستعلیق استاد شیرازی در ابتدا توضیحات لازم در مورد وسایل و ملزومات هنر خوشنویسی را میدهند که شامل موارد ذیر می باشد: قلم نی – مرکب – دوات – قلمتراش – قط زن – کاغذ و زیردستی . سپس آموزش اسلوب خوشنویسی و خطاطی به شما آموخته میشود.

جهت سهولت در امر فراگیری آموزش ها به سه بخش مفردات و ترکیبات و قطعات تقسیم شده است که در هر بخش به طور کامل توضیحات و سرمشق ها ارائه شده است.

در این مجموعه جهت افزایش اطلاعات عمومی و شناخت مباحث تئوری خط برای شما عزیزان بخش هايي نیز به عنوان آشنایی با تاریخچه خوشنویسی و مشاهیر و اساتید خوشنویسی در نظر گرفته شده است.

%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b3%d8%aa%db%8c

 

 

ارسال دیدگاه


*

فید مطالب مجله اینترنتی هنر آباد

پیشـنهاد ویژه

  • مدل نقاشی,طرح نقاشی,مدل نقاشی رنگ روغن
  • خط تحریری - اموزش خط تحریری
  • اموزش طراحی - آموزش طراحی با مداد
  • آموزش نقاشی با آبرنگ