هنر آباد , آموزش نقاشی  , خط تحریری , خوشنویسی , گرافیک

خرید فروش سی دی آموزش نقاشی, خوشنویسی و خط تحریری با خودکار

فروش لوازم تخصصی خوشنویسی و نقاشی

خوشنویسی حروف الفبا

خوشنویسی حروف الفبا آموزش تحریر حرف ص

خوشنویسی حروف الفبا آموزش تحریر حرف ص

ص نیز مانند دیگر حروف به دو صورت جدا و متصل نوشته میشود.

ص جدا با سه حرکت نوشته میشود

حرکت اول

خوشنویسی حروف الفبا آموزش تحریر حرف ص

دو قسمت دارد

خوشنویسی حروف الفبا آموزش تحریر حرف ص

قسمت اول با تمام قلم است و قلم از پهلو به سمت بالا حرکت میکند

خوشنویسی حروف الفبا آموزش تحریر حرف ص

البته نوک قلم نیز قابل اجرا است و قسمت دوم نیز با نیم قلم است.

حرکت دوم با دو سوم قلم انجام میشود

خوشنویسی حروف الفبا آموزش تحریر حرف ص

حرکت سوم با نوک قلم ایجاد میشود

خوشنویسی حروف الفبا آموزش تحریر حرف ص

حرکت چهارم دایره ای است همانند دایره ن با همان اندازه و چرخش لطیفی که قلم دارد.

خوشنویسی حروف الفبا آموزش تحریر حرف ص

گود ترین دایره گوشه سمت چپ است بگونه ای که توپ خیالی در آنجا متوقف میشود

خوشنویسی حروف الفبا آموزش تحریر حرف ص

 

طرف چپ دایره یک تا نیم نقطه از طرف راست پایین تر است.

خوشنویسی حروف الفبا آموزش تحریر حرف ص

طرف چپ دایره یک تا نیم نقطه از طرف راست پایین تر است

 

خوشنویسی حروف الفبا آموزش تحریر حرف ص

حرکت اول ص شبیه حرکت اول ع است.

خوشنویسی حروف الفبا آموزش تحریر حرف ص

ص متصل در اول وسط کلمه

خوشنویسی حروف الفبا آموزش تحریر حرف صخوشنویسی حروف الفبا آموزش تحریر حرف ص

این نوع ص تنها یک شکل دارد و دارای دو حرکت است

حرکت اول همانند حرکت ص جداست

خوشنویسی حروف الفبا آموزش تحریر حرف ص

حرکت دوم دارای سه شکل است

خوشنویسی حروف الفبا آموزش تحریر حرف ص

شکل اول

این شکل با دو سوم قلم نوشته میشود مگر قبل از رزژ که با تمام قلم است. و شبیه به کلاه آ است.

خوشنویسی حروف الفبا آموزش تحریر حرف ص

کاربرد آن قبل از حروف ج چ ح خ ر ز ژ م ه وسط ی بزرگ میباشد.

خوشنویسی حروف الفبا آموزش تحریر حرف ص

خوشنویسی حروف الفبا آموزش تحریر حرف ص

این شکل دارای دو قسمت است  خوشنویسی حروف الفبا آموزش تحریر حرف ص قسمت اول همیشه به یک صورت است و تغییری نمیکند اما قسمت دوم دارای اندازه های مختلف است.

اندازه بلند.

خوشنویسی حروف الفبا آموزش تحریر حرف ص

اندازه کوتاه

خوشنویسی حروف الفبا آموزش تحریر حرف ص

اندازه متوسط

خوشنویسی حروف الفبا آموزش تحریر حرف ص

شکل دوم

خوشنویسی حروف الفبا آموزش تحریر حرف ص

ای شکل سه دوم قلم نوشته میشود و شبیه به حرکت دوم ص جدا است.

کاربرد قبل از سایر حروف

خوشنویسی حروف الفبا آموزش تحریر حرف ص

اتصال ص ض به حروف بعدی اشکال مختلفی دارد

اگر حروف بعدی حروف الف دذک گ بزرگ الفی، ل کوچک، ه آخر ، دندانه گرد باشد با تمام قلم وصل میشود.

خوشنویسی حروف الفبا آموزش تحریر حرف ص

اتصال ص به ل بزرگ با نیم قلم انجام میشود.

خوشنویسی حروف الفبا آموزش تحریر حرف ص

و اگر حرف بعدی سایر حروف باشد با نوک یا نیم قلم وصل شده و دارای اشکال مختلفی است.

خوشنویسی حروف الفبا آموزش تحریر حرف ص

اتصال به دندانه که ما بعدی رژز باشد با تمام قلم است اما قلم به پهلو حرکت میکند.

خوشنویسی حروف الفبا آموزش تحریر حرف ص

شکل سوم

خوشنویسی حروف الفبا آموزش تحریر حرف ص

این نوع از ص با دو سوم قلم نوشته میشود و کاربرد آن قبل از کشیده ها میباشد.

فرق شکل سوم با شکل دوم در ضخامت و قوس آن است .

خوشنویسی حروف الفبا آموزش تحریر حرف ص

در تصویر زیر هر دو نوع اتصال آمده آنها را با هم مقایسه کنید.

خوشنویسی حروف الفبا آموزش تحریر حرف ص

ض متصل در آخر کلمه

خوشنویسی حروف الفبا آموزش تحریر حرف ص

کاملا همانند ص جداست

خوشنویسی حروف الفبا آموزش تحریر حرف ص

باید توجه داشت که ص و ض (وسط و آخر کلمه ) روی حرکت قبل سوار میشود و اتصال همه حروف به ص به یک شیوه و با نوک قلم انجام میشود.

خوشنویسی حروف الفبا آموزش تحریر حرف ص

این فصل از آموزش های خوشنویسی سایت هنر آباد برگرفته از کتاب رموز خوشنویسی نوشته شده توسط سید مهدی محمودی میباشد.

آموزش خوشنویسی نستعلیق

آموزش خوشنویسی نستعلیق

در CD های آموزش خوشنویسی نستعلیق استاد شیرازی در ابتدا توضیحات لازم در مورد وسایل و ملزومات هنر خوشنویسی را میدهند که شامل موارد ذیر می باشد: قلم نی – مرکب – دوات – قلمتراش – قط زن – کاغذ و زیردستی . سپس آموزش اسلوب خوشنویسی و خطاطی به شما آموخته میشود.

جهت سهولت در امر فراگیری آموزش ها به سه بخش مفردات و ترکیبات و قطعات تقسیم شده است که در هر بخش به طور کامل توضیحات و سرمشق ها ارائه شده است.

در این مجموعه جهت افزایش اطلاعات عمومی و شناخت مباحث تئوری خط برای شما عزیزان بخش هايي نیز به عنوان آشنایی با تاریخچه خوشنویسی و مشاهیر و اساتید خوشنویسی در نظر گرفته شده است.

%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b3%d8%aa%db%8c

ارسال دیدگاه


*

فید مطالب مجله اینترنتی هنر آباد

پیشـنهاد ویژه

  • مدل نقاشی,طرح نقاشی,مدل نقاشی رنگ روغن
  • خط تحریری - اموزش خط تحریری
  • اموزش طراحی - آموزش طراحی با مداد
  • آموزش نقاشی با آبرنگ