هنر آباد , آموزش نقاشی  , خط تحریری , خوشنویسی , گرافیک

خرید فروش سی دی آموزش نقاشی, خوشنویسی و خط تحریری با خودکار

فروش لوازم تخصصی خوشنویسی و نقاشی

قسمتي از مقدمه كتاب رموز نهفته در هنر نگارگري

تاليف : مرتضي خلج اميرحسيني

بقلم استاد محمود فرشچيان

رموز نهفته در هنر نگارگري

رموز نهفته در هنر نگارگري

هنر نقاشي ايراني سابقه اي بس كهن و ديرينه دارد. بيش از دوازده هزار سال قدمت آنچنان سابقه و قدمتي براي  اين مرزو بوم ساخته است كه آن را در ميان هنر و تمدن ساير اقوام و ملل شاخص و متمايز مي سازد. غارهاي هميان و مير ملاس در لرستان غربي ميراث دار قديميترين آثار نگارگري در اين سرزمين هنرپرورند.

هنرمندان و نگارگران در طي تمامي دوران ها در پي رسيدن به كمال و دست يازيدن به معرفت هنر از طريق تصوير سازي و نمايش آفريدها و مخلوقات خداوندي در آثار خويش بوده اند، دنياي هنر براي آنها گستره اي بوده كه مي توانستند درآنجا سرشار از لمحات ايزدي به كشف و شهود ي عاشقانه و نايل آيند.چه رمزها و چه رازهاي فراواني است كه ازين حس شوق و شعف وارد بر آثار خويش كردند و اسرار فراواني است كه در غالب آفرينش هاي هنري براي آيندگان باقي گذاردند. رموز و اسراري كه ريشه در فطرت پاك آدمي دارد تا جايي كه اين موجود خاكي و فاني با احاطه به اينگونه رموز و اسرار،‌افلاكي و جاويد ميشود.

هنرمندان جوياي كمال با تلاش و رياضتي عاشقانه سعي در رسيدن به منبع اصلي الهامات و زيباييها داشته اند و خود را صاحب رسالتي بس پاك و دلپذير ميدانستند. خواست ي آنها همراهي با بيننده آثارشان در اين طي طريق عرفاني است و ديده هاي مششتاقان را در غالب طرح و نقش و نگاره ها اغلب به حيرت وادار مي ساختند وسپس آنها را با آثار خويش براي كشف به ناگفته هايي كه تنها مخصوص زنده دلان و عاشقان است.

ارسال دیدگاه


*

فید مطالب مجله اینترنتی هنر آباد

پیشـنهاد ویژه

  • مدل نقاشی,طرح نقاشی,مدل نقاشی رنگ روغن
  • خط تحریری - اموزش خط تحریری
  • اموزش طراحی - آموزش طراحی با مداد
  • آموزش نقاشی با آبرنگ