هنر آباد , آموزش نقاشی , خط تحریری , خوشنویسی , گرافیک

خرید فروش سی دی آموزش نقاشی, خوشنویسی و خط تحریری با خودکار

فروش لوازم تخصصی خوشنویسی و نقاشی

ساختار شماتيك طرح و تصوير:

هر سازمان بصري مانند طرح يا عكس كه بعد از اتمام داراي شخصيتي ذاتي و در عين حال منحصر به فرد خواهد بود در اساس از تركيب دو سري از عوامل و عناصر ويژه كالبدي ساخته مي­شود. وجود هر يك از اين اجزا نقشي بيني در تكميل و ارائه سازمان بصري بر عهده دارند، غير قابل انكار است و با حذف (البته مي­توان يك يا چند جزءاز عناصر مادي و معنوي طرح را در حاشيه قرار داده و به اصطلاح نقش دوم را به آنها سپرد) هر يك از اين عوامل علاوه بر اين كه كل سازمان مخدوش مي­شود تا حدودي از پتانسيل­هاي تأثير گذار ساير عناصر نيز گاه به نحو محسوس كاسته مي­شود. اين دو سري عوامل عبارتند از:

الف: عوامل ساختار ظاهري بصري(عناصر صوري)

ب: عوامل ساختار ماهوي بصري(عناصر اثرگذار حسي)

طرح وتصویر

طرح وتصویر

الف: عوامل ساختارظاهري بصري(عناصرصوري):

به نوبه خود شامل مجموعه­اي از عناصر، اجزا و تعابير كاملاً حسي (قابل درك با حواس پنجگانه) مي­شود كه به صورت اشتراكي و گاهاً مجزا در قالب اسكلتي به نام كمپوزيسيون يا تركيب بندي ظاهري مي­شوند و هر يك به طور جداگانه و يا در ارتباط تنگاتنگ با ديگران بخشي از اجزاء بناي بصري را بر عهده خواهند گرفت. عمده اجزاء مادي به دو گروه: الف) الفباي ساختار بصري  و ب) مواد، تقسيم مي­شوند كه بدون اولويت اثربخشي عبارتند از:

الف)الفباي ساختار بصري:

 1. نقطه
 2. خط
 3. سطح (بسته فرم­هاي اصلي)
 4. حجم (فرم­هاي فضايي)
 5. رنگ
 6. سايه روشن
 7. بافت (تكسچر)
 8. قالب، كادر يا فريم
 9. پرسپكتيو

ب)مواد، مصالح و ابزار:

بخش دوم از گروه دوم عوامل ساختار بصري شامل موارد زير مي­شود:

 1. رنگ(انگيزه يا ماده رنگي)

مركب و جوهر، آبرنگ، رنگ روغن، گواش، پاستل و گچ

2.بستر يا زمينه

كاغذ چوب، فيبر، مقوا، پارچه، سلولوئيد، ديوار، پانل

3.ابزار

قلم مو، قلم فلزي، بس، ايربراش، مداد، ماژيك، دوربين عكاسي و فيلم برداري

4. چارچوب

فريم يا قاب چوبي، فلزي، تلوزيون، پردۀسينما

ب)عوامل ساختار ماهوي بصري:

اين عوامل شامل كليۀ نيروهاي غير مادي طرح و تصوير هستند كه سهم عمدۀ ارتباط ادراكي

بين سازندۀ طرح و گيرنده(بيننده)را بر عهده گرفته­اند و با عنوان نيروهاي بصري يا كيفيت اثر گذاري بصري شناخته مي­شوند عبارتند از:

 1. هماهنگي و هارموني
 2. تضاد
 3. حركت
 4. تعادل
 5. تناسب
 6. ريتم
 7. قرينه­گي
 8. وزن (توازن)
 9. مثبت و منفي
 10. پايداري
 11. تركيب
 12. تاكيد (و اغراق)
دسته ها: طراحی و نقاشی

ارسال دیدگاه


*

فید مطالب مجله اینترنتی هنر آباد

پیشـنهاد ویژه

 • مدل نقاشی,طرح نقاشی,مدل نقاشی رنگ روغن
 • خط تحریری - اموزش خط تحریری
 • اموزش طراحی - آموزش طراحی با مداد
 • آموزش نقاشی با آبرنگ