هنر آباد , آموزش نقاشی  , خط تحریری , خوشنویسی , گرافیک

خرید فروش سی دی آموزش نقاشی, خوشنویسی و خط تحریری با خودکار

فروش لوازم تخصصی خوشنویسی و نقاشی

عملكرد طراحي در تماس بصري:

هرگونه تماس و ارتباط چشمي كه منجر به جذب و ادراك ميزان معيني از اخبار شود و اين كار به وسيله مجموعه­ هايی از عناصر و ابزارهاي مادي انجام گرفته باشد عنوان ارتباط بصري يا تصويري مي­ باشد.

تركيبي از عناصر بصري با اصول و قواعد اجراي بصري مجموعاً نام(شيوه)طراحي ذهني را بر خود مي­ گيرند. اين شيون نيز ساخته شده ازتعدادي تكنيك­هاي عملكردي است كه هر كدام از طريق ادغام عوامل، تعابير و عناصر بصري (وجهه مادي) با مفاهيم (وجهه معنوي) و با احراز بستر يا كانال ارتباطي منحصر به فرد خود موفق به اين كار مي­شود.

در واقع هنرهاي بصري كه در اين حيطه تعريف مي­شوند به عنوان شاخه­ هايي منشعب از تنه  شيوۀ كار و ريشه اصول كار هستند و طبيعتاً هر كدام از اين شاخه­ ها نيز به نوبه خود مشتمل بر ساقه­ ها و سر شاخه ­هاي نازكتر خواهند بود كه آن وقت گل وميوه و دانه در اين سرشاخه­ ها رشد مي­ يابند. همين برگها و گل و ميوه ­ها به پيام رسانهاي تركيب درخت تعبير مي­ شوند. به عبارت مشخص كمپوزيسيون درخت شامل درصد تعريف شده­اي از عناصر و مواد قابل رويت (به نام ميوه و سرشاخه و شاخه و برگ و دانه و…) بوده كه همچون عناصر و تعابير داخل يك كمپوزيسيون طراحي يعني فرم و سطح و خط و رنگ و… عمل مي­ نمايند. وقتي كه مشخص شد كمپوزيسيوني به نام درخت با كمك ابزارهاي بصري داخل خود (ميوه،برگ و…) به مانند تركيب يك تصوير عملكردي ارتباط دارد، سپس مي­توان تعداد كمپوزيسيون­هاي درختي را نيز همچون كمپوزيسيون­هاي هنري (به ويژه طراحي) متنوع و متعدد دانست. يعني همان طور كه طرح مدادي يا ماژيكي وجود دارد همان طور هم درخت غان و صنوبر هست و همان گونه كه طرح سمبليك يك آرم يا تابلوي عظيم يك فرسك ديواري وجود دارد به همان گونه نيز درختچه تاك و انار در جوار سرو و كاج و افرا قابل تصور خواهد بود.

طراحی از طریق تماس چشمی

طراحی از طریق تماس چشمی

به هر طريق از حيث نوع و ميزان عملكردي كه روشهاي متنوع طراحي ذهني برعهده گرفته­اند رشته­ هاي كاملاً مشخص، قائم به ذات و علي القاعده مرتبط با يكديگر نيز وجود دارند كه عمده ­ترين اين تكنيك­هاي تماس گيرنده بصري در طراحي ذهني شامل موارد زير مي­شود:

1.طراحي:

الف)طراحي كاليگرافيك يا طراحي حروف و الفبا

ب)طراحي سمبليك يا كنستركسيون يا طراحي نشانه­اي و تمثيلي

پ)طراحي هنري

ت)طراحي صنعتي

ث)طراحي سنتي يا دكوراتيو

ج)طراحي گرافيك

چ)طراحي كاريكاتور

ح)طراحي حكاكي

خ)طراحي چاپي و با سم ه­اي، ليتوگرافيك

2.نقاشي

3.گرافيك وكلاژ تصويري

4. عكاسي

5.فيلم برداري و سينما

6. تلويزيون

7.حجم سازي (مجسمه، تنديس، نقش برجسته)

8.معماري و بنا

9. تئاتر (نمايش مدرن و سنتي مثل نمايش روحوضي، سياه­بازي، مبارك، تعزيه)

10.ارتباط الكترونيكي (كامپيوتر)

طراحی با مداد

طراحی با مداد

هركدام از اين تكنيك­ها يا روش­هاي ارتباط بصري ده­ گانه به دليل جوهره و ماهيت ساختماني خود بسترهايي هستند كه قابليت مهيا ساختن زمينه فعاليت طراحي ذهني و تماس تصويري را دارا مي­ باشند. و عناوين هنرهاي تجسمي يا هنرهاي بصري يا تصويري اسماء كلي شيوه­هاي ارتباطي هنري است كه اساس عملكرد آن برپایه كار سيستم پيچيده بينايي (باصره) استوار مي­گردد..

DVD آموزش طراحی

خرید آموزش دف

دسته ها: طراحی و نقاشی

ارسال دیدگاه


*

فید مطالب مجله اینترنتی هنر آباد

پیشـنهاد ویژه

  • مدل نقاشی,طرح نقاشی,مدل نقاشی رنگ روغن
  • خط تحریری - اموزش خط تحریری
  • اموزش طراحی - آموزش طراحی با مداد
  • آموزش نقاشی با آبرنگ