هنر آباد , آموزش نقاشی  , خط تحریری , خوشنویسی , گرافیک

خرید فروش سی دی آموزش نقاشی, خوشنویسی و خط تحریری با خودکار

فروش لوازم تخصصی خوشنویسی و نقاشی

اسکندر مقدونى در سال ۳۳۱ ق.م به سوى ایران لشکرکشى کرد و پس از چند پیروزیِ بزرگ، سلسلهٔ هخامنشى را منقرض و سراسر ایران را تسخیر نمود.

فتوحات اسکندر، راه را براى نفوذ هر چه بیشتر غرب گشود و در هنر ایرانى شکاف ایجاد نمود. سلوکیان که از جانشینان اسکندر محسوب مى‌شدند و بخش اعظم امپراطورى هخامنشى را تصاحب کرده بودند، سلسله‌اى را بنا نهادند و پس از آن گرایش یونانى در فرهنگ و هنر ایران پدید آمد و فضاسازى سه بعدی، جامه‌پردازى و نمایش حالات و حرکات جاى سنتِ هنر هخامنشى را گرفت و تحولى در هنر ایران ایجاد کرد. در آن دوران، زمان و فرهنگ و آداب یونانى نیز در ایران اشاعه یافت.

فتح مجدد ایران توسط پارت‌ها بسیار طولانى بود. پارت‌ها یک قوم آریایى بودند که امپراطورى جدیدى را در ایران بنیان نهادند. آنها هجوم خود را در سال ۲۵۰ ق.م آغار کردند. پارت‌ها قومى بودند ساکن استپ‌هاى واقع در فاصلهٔ دریاى خزر و دریاچهٔ آرال؛ که زندگى چادرنشینى داشتند. آنها توانستند بر ایالاتى از شمال و مشرق ایران دست یابند و به قصد براندازى دولت سلوکى رو به مرکز و مغرب ایران آوردند و سرانجام با پس راندن سلوکیان به سوى بین‌النهرین و سوریه و تصرف خاک ایران پادشاهى بزرگ اشکانى را در حدود سال ۱۶۰ ق.م به فرمانرواییِ مهردادِ اول تأسیس کردند.
منابع غیرکلاسیک اعم از ایرانى و ارمنى و سریانى و چینى و عربى به غیر از اسناد هنری، این قوم را قوم اشکانى نامیده‌اند و نام این سلسله نیز از نام پادشاه آنها ارشک مشتق شده که طبق اشاره بعضى منابع کهن، از اهالى بلخ (باکتریا) بوده است.

در هنر پارتى دو دوره و مرحله شناسایى شده است:
۱. مرحلهٔ نخستین که از حدود سال ۲۵۰ ق.م شروع و تا جلوس مهرداد دوم به تخت سلطنت ادامه مى‌یابد. در این دوران سبک‌هاى سنتى ایران بسیار بى‌قوت بودند. این سبک‌ها به همراه گرایش‌هاى فرهنگ هلنى و یونانى – ایرانى به موجودیت خود ادامه دارند.

۲. مرحله دوم که به دنبال مرحلهٔ نخست آغاز گشت و دورانِ پارت‌ها را در بر گرفت و تا سقوط اشکانیان و ظهور امپراتورى ساسانى ادامه یافت. این دوره حاوى هنر واقعى پارتیان بود.

به‌هرحال نباید فراموش کرد که طبیعتاً اوضاع جغرافیایى مراکز مختلف، همراه با ساختار و بافت اجتماعى نیز فعالیت‌هاى هنرى پارتیان را تحت تأثیر خود قرار داده است.

نخستین پایتخت پارت‌ها یعنى ‘نسا’ در نزدیکى شهر جدید عشق‌آباد برپا شد. هنر نوظهور پارتی، ترکیب و پیچیدگى ساختار خود را در معمارى نسا به نمایش گذاشت.

در دورهٔ پارتى هنرهاى چندى وجود داشت که بازتابى از آشوب‌هایى بود که به ایران لطمه وارد مى‌ساخت. این هنرها شامل هنر خود ایران؛ هنر ایرانى – یونانى و هنر و فرهنگ هلنى بود. جنبهٔ التقاطى هنر یونانى – ایرانى بویژه در آثار معمارى قابل رؤیت است. مثلا‌ً در کُرهه معبدى با پلان یونانى وجود دارد که ستون‌هاى آن از الگوهاى هخامنشى اقتباس شده است.

در زمان اشکانیان خط میخى جاى خود را به خط پهلوى اشکانى داد. در ابتدا اشکانیان نیروهاى طبیعى مثل ماه و خورشید را مى‌پرستیدند؛ اما به آیین مزدیستى وفادار بودند. آثار موجود نشان مى‌دهد که بیشتر سلاطین پارتى به این آیین‌ گرویده‌اند و آتشگاه‌ها و معابدى به دست شاهان اشکانى ساخته شد. اما به‌طورکلى نسبت به مذهب سخت‌گیر نبودند و پیروان مذاهب دیگر را در کنار خود داشتند.
از بررسى اندک آثار به‌دست آمده از تمدن و هنر اشکانى این موضوع آشکار مى‌شود که اشکانیان به‌تدریج در طول امپراطورى خود، نفوذ فرهنگ و هنر یونانى را محو و ویژگى‌هاى هخامنشى را احیا کردند.

 منبع: مجله الکترونیکی ویستا

برچسب ها : ,

ارسال دیدگاه


*

فید مطالب مجله اینترنتی هنر آباد

پیشـنهاد ویژه

  • مدل نقاشی,طرح نقاشی,مدل نقاشی رنگ روغن
  • خط تحریری - اموزش خط تحریری
  • اموزش طراحی - آموزش طراحی با مداد
  • آموزش نقاشی با آبرنگ