هنر آباد , آموزش نقاشی  , خط تحریری , خوشنویسی , گرافیک

خرید فروش سی دی آموزش نقاشی, خوشنویسی و خط تحریری با خودکار

فروش لوازم تخصصی خوشنویسی و نقاشی

پيدايش موسيقي

زمان شروع موسيقي در تاريخ تاريك است،‌ اما برخي از صاحبنظران بر اين عقيده اند كه موسيقي با پيدايش انسانها آغاز شده و همواره در ادوار مختلف تاريخ ادامه داشته است. دليل عمده اي كه موسيقی شناسان بر اين باور تاكيد دارند، واكنش هايي است كه كودك در بدو تولد نسبت به موسيقي و اصوات دارد. شايد اين كه روايت است مادر به هنگام خوابانيدن كودك، او را طرف چپ بدن خود قرار مي دهد شاهدي بر اين نظريه باشد، چون كودك از شنيدن صداي ريتم قلب مادر احساس آرامش كرده و به آرامي به خواب ميرود.

آنچه مسلم است اينكه انسان از زماني كه پا به عرصه وجود گذاشت و در آغوش طبيعت بدون قيد و شرط و بصورت آزاد مانند حيوانات، در ظلمت و جهل و ناداني زندگي ميكرد. داراي احساسات و عواطف واجد تاءثرات و و حالتهاي نفساني مانند ترس و اميد و غم و شادي و ميل و نفرت و ساير كيفيت هاي دروني بوده است و در دوران زندگي خود نيز پيوسته محكوم عواطف و احساسات انساني خود بوده است.

عاطفه و احساس، ادراك، مكنونات باطني و دگرگوني هاي دروني ناشي از اين عوامل كه پيوسته با بشر همراه بوده ميبايست به صورتي جلوه گر شود ، و آن صورت جز كردار و گفتار نميتوانست باشد . بنابراين دگرگوني هاي دروني ،‌ عواطف و احساسات خود را بصورت صدا ،‌ حركات و كلمات كه كه مناسبترين وسيله براي بيان احساسات و هيجانات است آشكار ساخت، نمودار اين غليان هيجانات ساز و آواز و رقص وشعر بود.

از زماني كه كه بشر توانست حالتهاي دروني خود را بوسيله صدا نمايش دهد و وزن را از صداهاي منظم و مختلف طبيعت به دست آورد،‌موسيقي را بوجود آورد. زيرا جهان پر از صداست و عالم خلقت بر هماهنگي و نظم استوار است.

بسياري از مظاهر طبيعت نوای موسيقی را ايجاد مي كنند ، ‌صداي ابشار ، صداي ريزش باران بر روي آب ها ، وزش باد از ميان برگ هاي درختان ، چهچه بلبل و صداي چهار نعل اسب ، هريك نغمه اي از طبيعت هستند. انسان در ميان آن صداها به دنيا آمد و مباني موسيقي را از طبيعت ياد گرفت.

انسان ابتدايي از صوت موسيقي براي عبادت آنچه در درون خود مي يافت و همچنين براي دور كردن شيطان ها نيز استفاده مي كرد . كاربرد ديگر موسيقي در مسائل روزانه بوده است كه با آموزش موسيقی  با ساز ها شكار را به شكارگاه هدايت مي كردند.

دسته ها: موسيقي

ارسال دیدگاه


*

فید مطالب مجله اینترنتی هنر آباد

پیشـنهاد ویژه

  • مدل نقاشی,طرح نقاشی,مدل نقاشی رنگ روغن
  • خط تحریری - اموزش خط تحریری
  • اموزش طراحی - آموزش طراحی با مداد
  • آموزش نقاشی با آبرنگ